FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

เดมิเทรนเนอร์ของชูชู

PILOT
ชูอาทูรี แพนลันช์
AFFILIATION
เอิร์ธเฮ้าส์
DATA
เครื่องประจำหอเอิร์ธเฮ้าส์ของจูจู
เป็นเครื่องคัสตอมที่นิกะดัดแปลง
จากเดมิเทรนเนอร์รุ่นยุคศักราชเก่า

หมายเลขรหัสรุ่น :MSJ-105CC
ความสูงจรดหัว : 17.4m
น้ำหนัก : 63.5t

MOBILE SUIT