FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

กันดั้ม ลุฟริธ อูร์

PILOT
โซฟี โพรเน่
AFFILIATION
รุ่งอรุณแห่งโฟลด์
DATA
โมบิลสูทกันดั้มไทป์ที่บ.ออคส์เอิร์ธ
ใช้ลุฟริธรุ่นแมสท์โปรดักต์เป็นต้นแบบ
พัฒนาสร้างก่อนเหตุการณ์วานาดิส
มันถูกส่งต่อและใช้งานโดยองค์กร
ต่อต้านสเปเชี่ยน "รุ่งอรุณแห่งโฟลด์"
ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่โลก

หมายเลขรหัสรุ่น :EDM-GA-01
ความสูงจรดหัว : 21.2m
น้ำหนัก : 75.9t

MOBILE SUIT