FRONT

BACK

NAME

ชูอาทูรี แพนลันช์

CV

Miyu Tomita

AFFILIATION
เอิร์ธเฮ้าส์
MOBILE SUIT
เดมิเทรนเนอร์ของชูชู
DATA
นักศึกษาปี 1 แผนกนักบินในสังกัด
เอิร์ธเฮ้าส์ ชื่อเล่นชูชู รังเกียจชาว
สเปเชียนที่มักเหยียดชาวเอิร์ธเธียน
จึงมักมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำ
เป็นนักบินประจำเครื่องชูชูที่รีสโตร
จากเดมิเทรนเนอร์รุ่นสมัยศักราชเก่า

CLOSE UP

CHARACTER