FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ดีลันซา ซอล

AFFILIATION
บริษัทเครื่องจักรกลหนักเจ็ตเทิร์ก
DATA
โมบิลสูทรุ่นใช้รบจริงของบ.เจเติร์ก มีอาวุธ
อย่าง HC มิซซายล์ลอนเชอร์ที่ยิงคลัสเตอร์
มิซซายล์รุ่นติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ
ติดตั้งอยู่ที่หลังด้วย

หมายเลขรหัสรุ่น :MD-0031UL
ความสูงจรดหัว : 18.4m
น้ำหนัก : 94.9t

MOBILE SUIT