FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ซอวอร์ต เฮฟวี่

AFFILIATION
บริษัทวิทยาการเพล
DATA
โมบิลสูทรุ่นใช้รบจริงของบริษัทเพล
มีอาวุธออปชั่นมิซซายล์ลอนเชอร์กับ
บีมแคนน่อนสำหรับเป็นตัวเลือกเปลี่ยน
เป็นรุ่นอาวุธหนักได้

หมายเลขรหัสรุ่น :F/D-20
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 40.3t

MOBILE SUIT