FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

กันดั้ม คาลิบาร์น

PILOT
ซูเล็ตต้า เมอร์คิวรี่
AFFILIATION
บริษัทออคส์เอิร์ธ
DATA
เครื่องรุ่นทดลองของบริษัทออคเอิร์ธ
คอร์โปเรชั่นและสถาบันวานาดิสร่วมกัน
พัฒนาขึ้นในอดีต แต่เนื่องจากเป็นเครื่องที่
ออกแบบโดยไม่มีระบบคุ้มครองชีวิตของ
นักบิน ทำให้แพ้ในการแข่งกันกับลุฟริธ
และถูกล้างข้อมูลการวิจัยพัฒนาทิ้งทั้งหมด
ระหว่างเหตุการณ์วานาดิส มันถูกสมาพันธ์
สภาอวกาศยึดและเก็บไว้อย่างเป็นความลับ

หมายเลขรหัสรุ่น :X-EX01
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 44.7t

MOBILE SUIT