FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ดีลันซาของเลาด้า

PILOT
เลาด้า นีล
AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
DATA
ดีลันซ่ารุ่นปรับปรุงระบบคอนโทรลให้เหมาะสำหรับเลาด้า มีฮีทแอ็กซ์ขนาดใหญ่เป็นอาวุธ

หมายเลขรหัสรุ่น :MD-0031L
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 91.1t

MOBILE SUIT