FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ซอวอร์ต

AFFILIATION
บ้านเพล
DATA
โมบิลสูทที่พัฒนาโดยบริษัทเพล
เครื่องถูกติดตั้งยูนิตขับเคลื่อนขนาดใหญ่
จึงสามารถบินได้ด้วยตัวเอง

หมายเลขรหัสรุ่น :F/D-19
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 41.0t

MOBILE SUIT