FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

กันดั้ม ชวาร์สเซ็ตเต้

PILOT
เลาด้า นีล
AFFILIATION
บริษัทเครื่องจักรกลหนักเจ็ตเทิร์ก
DATA
เครื่องรุ่นต่อยอดของดาริลบาลเดที่ถูก
แช่แข็งโครงการระหว่างการพัฒนา
เป็นเครื่องโมเดลคอนเซพท์โลกยุคใหม่
ของบ.เจเติร์กที่นำเทคโนโลยี GUND
ฟอร์แมตซึ่งได้จากพรอสเพร่ามาผนวกเข้า
อีกทั้งยังติดตั้งกันบิทที่ได้แนวคิดจาก
แอเรียลด้วย

หมายเลขรหัสรุ่น :MDX-0003
ความสูงจรดหัว : 18.7m
น้ำหนัก : 73.3t

MOBILE SUIT