FRONT

BACK

BACK

FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

มิคาเอลิส

PILOT
แชดดิค เซเนลลี่
AFFILIATION
บ้านแกรสเลย์
DATA
เครื่องติดตั้งแอนติโดทรุ่นล่าสุดของ
บ.แกรสเลย์สำหรับชาดิค
แมนิพิวเลเตอร์ที่แขนขวาถูกแทนที่ด้วย
บีมเบรเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทาง
ยุทธวิธีแบบลูกผสม

หมายเลขรหัสรุ่น :CFK-029
ความสูงจรดหัว : 20.3m
น้ำหนัก : 68.8t

MOBILE SUIT