FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

กันดั้ม แอเรียล(รุ่นปรับปรุง)

PILOT
ซูเล็ตต้า เมอร์คิวรี่
AFFILIATION
บริษัทกันดั้มจำกัด
DATA
แอเรียลรุ่นปรับปรุงโดยบ.ชินเซย์พัฒนา
นอกจากจะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจาก
การประลองกับแกรสเลย์เฮ้าส์แล้ว
ยังเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกราะชั้นนอก
และอุปกรณ์ประจำเครื่องใหม่ด้วย

หมายเลขรหัสรุ่น :XVX-016RN
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 53.2t

MOBILE SUIT