FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

กัันดั้ม ลุฟริธ ธอร์น

PILOT
โนเรอา ดูนก
AFFILIATION
รุ่งอรุณแห่งโฟลด์
DATA
โมบิลสูทกันดั้มไทป์อีกเครื่องที่ถูกส่งต่อ
และใช้งานโดยองค์กรต่อต้านสเปเชี่ยน
"รุ่งอรุณแห่งโฟลด์" ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่โลก
ตัวเครื่องถูกพัฒนาต่อยอดและอัพเดท
สมรรถนะจากลุฟริธรุ่นแมสท์โปรดักต์
เช่นเดียวกับลุฟริธอูร์ซึ่งเป็นเครื่องพี่น้อง

หมายเลขรหัสรุ่น :EDM-GA-01
ความสูงจรดหัว : 14.4m
น้ำหนัก : 41.2t

MOBILE SUIT