FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ดีลันซาของกูเอล

PILOT
กูเอล เจ็ตเทิร์ก
AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
DATA
เป็นเครื่องพิเศษที่ปรับแต่งสำหรับกูเอลโดยเฉพาะ ไม่เพียงแต่เพิ่มสมรรถนะเครื่อง ่ยังแต่งเครื่องด้วยสีม่วงแดงและเครื่องประดับหรูหราต่างๆ ด้วย

หมายเลขรหัสรุ่น :MD-0032G
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 89.4t

MOBILE SUIT