FRONT

BACK

BACK

MOBILE SUIT

ดีลันซา

AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
DATA
โมบิลสูทรุ่นอเนกประสงค์ที่มีพลังยอดเยี่ยมของบริษัทเจเติร์ก ด้วยนโยบายการออกแบบที่ต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ทำให้มันกลายเป็นเครื่องที่มีสไตล์ระดับรุ่นเฮฟวี่

หมายเลขรหัสรุ่น :MD-0031
ความสูงจรดหัว : 18.2m
น้ำหนัก : 85.3t

MOBILE SUIT