FRONT

BACK

FRONT

BACK

NAME

เลาด้า นีล

CV

โอสึกะ ทาเคโอะ

AFFILIATION
บ้านเจเทิร์ก
MOBILE SUIT
ดีลันซาของเลาด้า
DATA
แผนกนักบินปี 3 ดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าของเจเติร์กเฮ้าส์ เป็นพี่น้องต่างมารดากับกูเอล แม้ที่จริงอายุเท่ากันแต่ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นน้องแท้ๆ มีนิสัยเยือกเย็นเจ้าอุดมการณ์ที่แตกต่างกับพี่ชาย

CHARACTER