FRONT

BACK

FRONT

BACK

NAME

โซฟี โพรเน่

CV

อิซาวะ ชิโอริ

AFFILIATION
รุ่งอรุณแห่งโฟลด์
MOBILE SUIT
กันดั้ม ลุฟริธ อูร์
DATA
สมาชิกกลุ่มต้านสเปเชียน
"รุ่งอรุณแห่งโฟลด์"
นักบินประจำเครื่องกันดั้มลุฟลิธ อูร์
เป็นคนซื่อตรงต่อสัญชาติญาณของตัวเอง
ยอมใช้ทุกความรุนแรงเพียงเพื่อสนอง
ความอยาก มีความสนใจในตัวของซูเล็ตต้า
และแอเรียล ซึ่งเป็น "แม่มด" ที่มีต้นกำเนิด
ไม่เหมือนกับตัวเอง

CHARACTER