FRONT

BACK

NAME

ทิลล์ นิส

CV

อามาซากิ โคเฮย์

AFFILIATION
เอิร์ธเฮ้าส์
DATA
สังกัดหอเอิร์ธเฮ้าส์ แผนกเครื่องกลปี 3
เป็นคนอุปนิสัยเงียบขรึมและสุขุม มักจะ
คอยช่วยเหลือค้ำจุนสมาชิกคนอื่นๆ อยู่
เงียบๆ โดยไม่มีใครรู้

CHARACTER