FRONT

NAME

นาจิ เกออร์ ฮิจา

CV

คุสุโนกิ ไทเท็น

DATA
ผู้นำกลุ่มต้านสเปเชียน
"รุ่งอรุณแห่งโฟลด์" ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่โลก
ใช้ปฏิบัติการแบบกองโจรในนามของ
ผู้กอบกู้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวโลก

CHARACTER