FRONT

BACK

NAME

เคนันจี เอเวอรี

CV

Yoji Ueda

AFFILIATION
โดมินิคัส
DATA
ผู้บัญชาการหน่วยพิเศษโดมินิคัส
เคยเป็นนักบินเบกีร์เบวที่ทำผลงาน
ในเหตุการณ์วานาดิสเมื่อ 21 ปีก่อน
ปัจจุบันวางมือจากการเป็นนักบิน
มาเป็นผู้บัญชาการกองเรือแทน

CHARACTER