FRONT

BACK

NAME

เอลัน เคเรส(มนุษย์แปลงหมายเลข 5)

CV

ฮานาเอะ นัตสึกิ

AFFILIATION
บ้านเพล
DATA
เอลัน เคเรสขุนพลเงาอีกคน
ที่บ.เพลลอบส่งเข้าไปในโรงเรียน
มีรอยยิ้มที่เหมือนกับเทวดา

CHARACTER