FRONT

BACK

NAME

อีริชา พลาโน

CV

มาเอคาวะ เรียวโกะ

AFFILIATION
บ้านแกรสเลย์
MOBILE SUIT
เบกีร์-เพนเต
DATA
สังกัดแกรสเลย์เฮ้าส์ แผนกนักบินปี 2
หนึ่งในกลุ่มสาวๆ ที่คอยสนับสนุนชาดิค
เป็นคนขี้วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ
สนิทสนมกับเมซี่เป็นพิเศษ

CHARACTER