FRONT

BACK

NAME

เรเน่ คอสต้า

CV

ซูซูชิโระ ซายูมิ

AFFILIATION
บ้านแกรสเลย์
MOBILE SUIT
เบกีร์-เพนเต
DATA
สังกัดแกรสเลย์เฮ้าส์ แผนกนักบินปี 2
หนึ่งในกลุ่มสาวๆ ที่คอยสนับสนุนชาดิค
ภายนอกดูเป็นคนสดใส แต่ในใจเป็นคน
หน้าอย่างหลังอย่าง เปลี่ยนท่าทีไปมา
ระหว่างอยู่กับผู้ชายและกับผู้หญิง

CHARACTER