FRONT

BACK

NAME

นาดิม ซามายา

CV

Hiroshi Tsuchida

AFFILIATION
บริษัทออคส์เอิร์ธ
DATA
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากันดั้มลูฟริท ที่ถูกย้ายตัวชั่วคราวจากบริษัทพัฒนาโมบิลสูทออคส์เอิร์ธมายังสถาบันวานาดิส เขาคือคุณพ่อแห่งครอบครัวซามายา

CLOSE UP

CHARACTER