FRONT

BACK

NAME

เอริกต์ ซามายา

CV

Kana Ichinose

DATA
เด็กหญิงวัยสี่ขวบที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่โฟล์กแวงเกอร์ เธอคือลูกสาวของเอลโนรากับนาดิม เอริกต์เป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิ์ มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นจนบางครั้งพ่อแม่ก็รับมือไม่ถูก

CLOSE UP

CHARACTER