29 ตุลาคม 2017

เปิดแล้ววันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ทางออกทิศใต้ Ikebukuro [Eizo Isakaya Robo Kichi (Movie Pub Robo Base)] รายงานอีเวนท์เตรียมตัวเปิด

เพื่อเยียวยาร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้ ทุกคืน บาร์ลับๆ ในเขตปลอดทหารจะเป็นที่รวมเหล่านักรบเข้าไว้ด้วยกัน!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?