23 ตุลาคม 2017

ฐานทัพลับสำหรับผู้ใหญ่ที่สามารถดริ้งค์ แดร็งค์ ดรั้งค์ได้! [Eizo Isakaya Robo Kichi (ฐานทัพหุ่นจากภาพยนตร์)] เปิด 1 พฤศจิกาฯ ที่ Ikebukuro ทางออกทิศใต้!

เริ่มจาก [Gundam] และหุ่นจากอนิเมอันหลากหลาย

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?