*นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัปเดตล่าสุด: 21/8/2023

บริษัท Bandai Namco Filmworks และบริษัท BANDAI SPIRITS จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกรวมกันว่า "บริษัท Bandai Namco Filmworks”) ได้ดำเนินการจัดสร้างหน้า "Gundam.info" ("เว็บไซต์") ขึ้น
โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

เรา บริษัท Bandai Namco Filmworks ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการดำเนินการบนเว็บไซต์และการให้บริการของเราจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่กฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDRP) และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (CCPA) ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (CCPA)
นี่คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเราจะประมวลผลและปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้บนเว็บไซต์ของเรา

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ออกโดยเรา บริษัท Bandai Namco Filmworks บริษัทจดทะเบียนในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

ในการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน เราได้ทำการรวบรวม ใช้ จัดเก็บ สร้าง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่น (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ประมวลผล”) เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในแคมเปญของหน้าเว็บไซต์ Gundam.info

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: ไอดี Bandai Namco (หากท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญในหน้าเว็บไซต์ Gundam.info), ชื่อ ที่อยู่ของที่พักอาศัยและที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวไปข้างต้นจากบริษัท Bandai Namco Entertainment ผ่านทางไอดี Bandai Namco ของท่าน
 2. ฐานทางกฎหมาย
  1. (หากท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญในหน้าเว็บไซต์ Gundam.info) นำส่งของรางวัลให้ท่านตามที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้ และ
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการบริการที่จำเป็น รวมไปถึงการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ Gundam.info
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: คู่สัญญาที่ช่วยสนับสนุนในการให้บริการเว็บไซต์ และกลุ่มบริษัทของเรา และ/หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ช่วยเราส่งมอบสินค้าให้กับท่าน

เพื่อจัดการการสื่อสารโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สำหรับท่านที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: อายุ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราซึ่งรวบรวมด้วยการใช้คุกกี้ รวมไปถึงการระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ที่อยู่ไอพี ไทม์แสตมป์ และปฏิสัมพันธ์ของท่านบนเว็บไซต์เรา เรายังรวบรวมอายุ เพศ และความสนใจของท่านจากบริษัท Google จำกัดด้วย
 2. ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อที่ลิงก์นี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ก่อนจะถอนความยินยอม
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เราเก็บบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่กำหนดแยกไว้ในคำแจ้งเตือนคุกกี้ หรือจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางการโฆษณา

เพื่อจัดการการส่งข้อความการตลาดทางอีเมลสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: อายุ เพศ และที่อยู่อีเมล
 2. ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอมของท่าน ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อความการตลาดทางอีเมลของเราได้ทุกเมื่อผ่านทางที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับที่ให้ไว้ในอีเมลเพื่อส่งข้อความทางการตลาดของเรา
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ Gundam.info
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางการโฆษณา

เพื่อรวบรวมและจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: ตัวละครโปรดของท่านและไอดี Bandai Namco
 2. ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ก่อนจะถอนความยินยอม
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ Gundam.info
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: คู่สัญญาที่ช่วยสนับสนุนในการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการนี้

เพื่อแนะนำ/นำเสนอข้อมูลสำหรับอีคอมเมิร์ซ

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: การเข้าชมเว็บไซต์ของเราซึ่งรวบรวมด้วยการใช้คุกกี้ รวมไปถึงการระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ที่อยู่ไอพี ไทม์แสตมป์ และปฏิสัมพันธ์ของท่านบนเว็บไซต์เรา
 2. ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อที่ลิงก์นี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ก่อนจะถอนความยินยอม
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เราเก็บรักษาข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากคุกกี้ที่เกี่ยวข้องถูกตั้งค่า หรือจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางการโฆษณา

เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์เรา และใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ สินค้า และการตลาดของเรา

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: ปฏิสัมพันธ์ของท่านบนเว็บไซต์เราที่รวบรวมด้วยการใช้คุกกี้ รวมไปถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์พร้อมที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ปลายทางของท่าน เรายังรวบรวมอายุ เพศ และความสนใจของท่านจากบริษัท Google จำกัดด้วย
 2. ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อที่ลิงก์นี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ก่อนจะถอนความยินยอม
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จะถูกลบหลังผ่านไป 26 เดือน
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: คู่สัญญาของเราที่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความพร้อมในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่รวบรวมจากข้อมูลการจราจรทางเว็บไซต์ อันได้แก่ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชันของเว็บเบราว์เซอร์ ปลั๊กอินของเว็บเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ปลายทางและเทคโนโลยีที่ท่านใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา
 2. ฐานทางกฎหมาย: การประมวลผลนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์เราจากการหลอกลวงหรือการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายโดยการตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เรารักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและเว็บไซต์ของเรา
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: คู่สัญญาของเราที่สนับสนุนด้านการตรวจสอบปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์

เพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน

 1. หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล: ไอดีโซเชียลเน็ตเวิร์กของท่านและข้อสงสัยของท่าน
 2. ฐานทางกฎหมาย: การประมวลผลนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในฐานะที่เจ้าของข้อมูลเป็นกลุ่มบุคคล
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: ตราบเท่าที่ข้อสงสัยของท่านยังมีผล และหลังจากนั้นตามความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของเรา หรือตามความจำเป็นของภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
 4. บุคคลหรือองค์กรที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย: คู่สัญญาของเราที่ช่วยรับ จัดการ และตอบข้อสงสัยของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

โดยปกติเราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมและ/หรือ ใช้ข้อมูลส่วนที่อ่อนไหวจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์เราตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่ 9 หรือ 10 ของกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราส่งไปให้อุปกรณ์ปลายทางของท่านเพื่อจดจำค่ากำหนด
เมื่อใช้คุกกี้:

 1. อุปกรณ์ปลายทางของท่าน (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) จะจดจำการตั้งค่าใช้งาน (เช่นภาษาที่ใช้) กิจกรรม (เช่นสถานะการล็อกอิน สินค้าในตะกร้า และอื่นๆ ) บนเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (คุกกี้ที่สำคัญ)
 2. เราบันทึกปฏิสัมพันธ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาใช้พัฒนาเว็บไซต์ของเรา (คุกกี้เพื่อการวัดผล) และ
 3. ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน พันธมิตรทางการโฆษณาของเราจะติดตามข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่เราสามารถส่งโฆษณาที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและตรงกับความสนใจของท่าน (คุกกี้เพื่อการโฆษณา)

คุกกี้จะระบุอุปกรณ์ปลายทางของท่าน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการระบุเว็บเบราว์เซอร์ แต่คุกกี้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เราหรือบุคคลกับองค์กรอื่นๆ (พันธมิตรทางการโฆษณา) ตั้งค่าใช้งานคุกกี้เพื่อการวัดผลและคุกกี้เพื่อการโฆษณาได้หรือไม่ เราจะขอคำยินยอมจากท่านก่อน เมื่อเราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งให้โฆษณาเหมาะสมกับแต่ละบุคคล หรือใช้วิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ ซึ่งรวมไปถึงการถอนความยินยอมของท่าน ได้ทาง ศูนย์ปรับแต่งคุกกี้

เราไม่มีการตั้งค่าหรือใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาหรือวิเคราะห์การเข้าถึงหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

การส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศนอกยุโรป

เราไม่มีการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานในประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือญี่ปุ่น หากต้องมีการส่งข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานที่อยู่นอกเหนือเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือญี่ปุ่น เราจะปกป้องสิทธิของท่านด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามสัญญาส่งต่อข้อมูลกับผู้รับที่เกี่ยวข้องตามกำหนดของกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดให้ผู้รับปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องตามที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปบังคับไว้

สิทธิทางกฎหมายของท่าน

เมื่อตรงตามเงื่อนไข ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอรับบริการจากเราตามนี้:

 • เพิกถอนความยินยอมที่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนหน้า
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใต้นโยบายนี้
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
 • ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์
 • หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ และ
 • ขอข้อมูลส่วนตัวของท่านในรูปแบบที่จัดไว้เป็นแบบแผน, แบบที่ใช้กันโดยปกติ แบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้

หากต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเรา

การร้องเรียน

หากท่านมาจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรากับหน่วยงานกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ได้

ข้อสงสัย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อ:
ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ppolicy@bandai-sp.jp
บริษัท Bandai Namco Filmworks

สำหรับผู้เข้าใช้งานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย

หัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่ออธิบายว่าเรารวบรวม ใช้ ส่งต่อ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจใช้ระบุตัวตนของผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลส่วนบุคคล) และข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องของท่านอย่างไร

สิทธิในการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม เปิดเผย และขาย

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราเปิดเผยว่าเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และขายข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง รวมถึงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล หมวดหมู่ของแหล่งที่มาซึ่งใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าเพื่อทำการรวบรวมข้อมูล ขาย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล หมวดหมู่ของบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เรารวบรวมจากลูกค้า
 2. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ยกเว้นเมื่อท่านได้ใช้สิทธิ์ไปก่อนหน้าในระยะเวลา 12 เดือน เราจะรีบตอบกลับภายใน 45 วันหลังได้รับคำร้องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงจากท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ก็ตาม โปรดอ้างอิงถึงข้อที่ 8
 3. เราใช้ข้อมูลของท่าน (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ไอดี Bandai Namco) เพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง ท่านอาจได้รับการขอร้องให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง
 4. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ทั้งเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและทางการค้า แหล่งที่มา ระยะเวลาในการเก็บรักษา และหมวดหมู่ของบุคคลและองค์กรอื่นที่เรา ส่งต่อ ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลด้วยในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าจะเป็นไปตามนี้:
  หมวดหมู่ (ตามที่กำหนดใน CCPA 1798.140(v)) รายละเอียด จุดประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อการค้าในการประมวลผล เปิดเผย ขาย หรือส่งต่อข้อมูล หมวดหมู่ของบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เราเปิดเผยข้อมูลด้วย หมวดหมู่ของบุคคลหรือองค์กรอื่นที่เราขายหรือส่งต่อข้อมูลให้ (ตามที่กำหนดใน CCPA 1798.140(ad)(ah)) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา
  1 ข้อมูลระบุตัวบุคคล ไอดี Bandai Namco, (หากท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลใน Gundam.info), ชื่อ ที่อยู่ของที่พักอาศัยและที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในหน้าเว็บไซต์ Gundam.info คู่สัญญาที่สนับสนุนเราในการจัดสร้างเว็บไซต์และกลุ่มบริษัทของเรา และ/หรือบุคคลอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อมอบสินค้าและบริการให้กับท่าน ไม่ปรากฏ กิจกรรมต่างๆ ของท่านบนหน้าเว็บไซต์ ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์
  2 ข้อมูลระบุตัวบุคคล อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ,ลักษณะเฉพาะของการจำแนกประเภทบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา, ข้อมูลสรุปที่ได้จากข้อมูลที่ใช้สร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับลูกค้าที่สะท้อนถึงความชื่นชอบ ลักษณะนิสัย ความนิยมในเชิงจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดความอ่าน ความสามารถ และความถนัดของลูกค้า ข้อมูลระบุตัวบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (คุกกี้), หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, ประวัติการเข้าชม, ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อหน้าเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน,อายุ, เพศ, ความสนใจ เพื่อจัดการการทำโฆษณาเฉพาะบุคคลให้กับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่ปรากฏ พันธมิตรด้านการโฆษณา กิจกรรมต่างๆ ของท่านบนหน้าเว็บไซต์, พันธมิตรด้านการโฆษณา เราเก็บบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่กำหนดแยกไว้ในคำแจ้งเตือนคุกกี้หรือจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม
  3 ข้อมูลระบุตัวบุคคล,ลักษณะเฉพาะของการจำแนกประเภทบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ที่อยู่อีเมลและเพศ เพื่อจัดการการส่งข้อความการตลาดทางอีเมลสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่ปรากฏ พันธมิตรด้านการโฆษณา พันธมิตรด้านการโฆษณา ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ Gundam.info
  4 ข้อมูลระบุตัวบุคคล ไอดี Bandai Namco เพื่อรวบรวมและจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ คู่สัญญาที่ช่วยเราดูแลข้อมูลเนื้อหาในส่วนนี้ ไม่ปรากฏ คู่สัญญาที่ช่วยเราดูแลข้อมูลเนื้อหาในส่วนนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท่านสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ Gundam.info
  5 ข้อมูลระบุตัวบุคคล
  อินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้สร้างหน้าโปรไฟล์เกี่ยวกับลูกค้า
  ข้อมูลระบุตัวบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (คุกกี้), หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, ประวัติการเข้าชม, ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อหน้าเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน เพื่อแนะนำ / นำเสนอข้อมูลสำหรับอีคอมเมิร์ซ ไม่ปรากฏ พันธมิตรด้านการโฆษณา พันธมิตรด้านการโฆษณา เราเก็บรักษาข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากคุกกี้ที่เกี่ยวข้องถูกตั้งค่า หรือจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม
  6 ข้อมูลระบุตัวบุคคล อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ, ลักษณะเฉพาะของการจำแนกประเภทบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา, ข้อมูลสรุปที่ได้จากข้อมูลที่ใช้สร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับลูกค้าที่สะท้อนถึงความชื่นชอบ ลักษณะนิสัย ความนิยมในเชิงจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดความอ่าน ความสามารถ และความถนัดของลูกค้า ข้อมูลระบุตัวบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (คุกกี้), หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, อายุ, เพศ, ความสนใจ เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์และใช้สร้างข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยพัฒนาการบริการและการตลาดของเรา ไม่ปรากฏ คู่สัญญาของเราที่ช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คู่สัญญาของเราที่ช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จะถูกลบหลังผ่านไป 26 เดือน
  7 ข้อมูลระบุตัวบุคคล อินเทอร์เน็ต ข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ประวัติการเข้าชม, ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อหน้าเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความพร้อมในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา คู่สัญญาของเราที่สนับสนุนด้านการตรวจสอบปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ไม่ปรากฏ คู่สัญญาของเราที่สนับสนุนด้านการตรวจสอบปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เรารักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและเว็บไซต์ของเรา
  8 ข้อมูลระบุตัวบุคคล อินเทอร์เน็ต ข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไอดีโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน คู่สัญญาที่ช่วยเราในการรับ จัดการ และตอบข้อสงสัยของท่าน ไม่ปรากฏ คู่สัญญาที่ช่วยเราในการรับ จัดการ และตอบข้อสงสัยของท่าน ตราบเท่าที่ข้อสงสัยของท่านยังมีผลและหลังจากนั้นตามความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของเรา หรือตามความจำเป็นของภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
 5. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
  1. เราไม่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน
 6. การขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราไม่มีการขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 16 ปี
   กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียกำหนดให้คำว่า “ขาย” หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นๆ เพื่อเงินตราหรือสิ่งมีค่าอื่นๆ และคำว่า “ส่งต่อ” หมายถึงการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารโฆษณาจากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับจากช่องทางอื่นๆ

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ได้ ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ
 2. เราจะรีบตอบกลับภายใน 45 วันหลังได้รับคำร้องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงจากท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ก็ตาม โปรดอ้างอิงถึงข้อที่ 8
 3. เราใช้ข้อมูลของท่าน (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ไอดี Bandai Namco) เพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง ท่านอาจได้รับการขอร้องให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าท่านมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้ได้
 2. เราจะรีบตอบกลับภายใน 45 วันหลังได้รับคำร้องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงจากท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ก็ตาม โปรดอ้างอิงถึงข้อที่ 8
 3. เราใช้ข้อมูลของท่าน (ชื่อ ที่อยู่ของที่พักอาศัยและที่อยู่อีเมล) เพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง ท่านอาจได้รับการขอร้องให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าคำร้องของท่านเป็นความจริง

สิทธิในการยกเลิกการขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกไม่ให้เราขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากเรามีการขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเราส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้หรือที่อยู่อีเมลกับเอเจนซีโฆษณาเพื่อจัดการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปตามที่ท่านต้องการ อาจถือว่าเป็นการ “ขาย” หรือ “ส่งต่อ” ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย
  สิทธิในการยกเลิกการขายสามารถกระทำได้โดยการเข้าไปที่หน้านโยบายคุกกี้ หรือไปที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้โดยตรงและลบหรือป้องกันไม่ให้คุกกี้ใช้งาน ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ อย่าขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน ที่อยู่ด้านล่างของทุกหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย

สิทธิในการจำกัดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ว่าท่านมีสิทธิที่จะจำกัดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หากเรามีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
 2. เราไม่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจัดการสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 1. กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนียระบุไว้ท่านมีสิทธิจะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติจากเราในการจัดการสิทธิความเป็นส่วนตัวดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย รวมถึงสิทธิของพนักงาน ผู้สมัครใช้งาน หรือคู่สัญญาอิสระ ที่จะไม่ถูกตอบโต้จากการใช้สิทธิของตนตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย
 2. เราไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อการจัดการสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านจากการใช้สิทธิตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

 1. เมื่อท่านให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตส่งมอบคำขอร้องเพื่อรับทราบ หรือคำขอร้องเพื่อลบ หรือคำขอร้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเราอาจขอให้ท่าน:
  1. พิสูจน์ตัวตนกับเราโดยตรง และ
  2. ยืนยันกับเราโดยตรงว่าท่านได้มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นคำขอร้อง

ติดต่อเรา

โปรดติดต่อเราทางอีเมลหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรายังไม่ได้แจ้งให้ทราบ
อีเมลแอดเดรส: ppolicy@bandai-sp.jp

เว็บไซต์ของเราจัดการกับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” หรือสัญญาณ “ปฏิเสธการกำหนดค่าทำงาน” อย่างไร

เว็บเบราว์เซอร์บางชนิดมีฟีเจอร์การส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” (DNT) หรือสัญญาณ “ปฏิเสธการกำหนดค่าทำงาน” ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและไม่ต้องการให้เว็บไซต์ตามรอยได้เมื่อเปิดใช้งาน เว็บไซต์ของเราเคารพต่อสัญญาณ DNT หรือสัญญาณปฏิเสธการกำหนดค่าทำงาน ท่านสามารถยืนยันการตั้งค่าของท่านได้โดยการไปที่หน้าตั้งค่าคุกกี้ของเราโดยตรง หรือท่านสามารถคลิก “อย่าขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน” ที่ด้านล่างของทุกหน้าบนเว็บไซต์

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราไม่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก (ในบทบัญญัตินี้ คำว่าเด็กจะหมายถึงผู้ที่มีอายุ 13 ปีลงไป) หากข้อมูลนี้ได้รับมาจากเด็กโดยไม่ผ่านความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน
หากเราพบว่าได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายการปกป้องเยาวชนออนไลน์ เราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวทันที

ข่าวสาร

หากท่านไม่ต้องการรับอีเมล ข้อเสนอ หรืออัปเดตเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรา หรือข้อความการสื่อสารอื่นๆ แล้ว โปรดส่งคำขอมาทางลิงก์นี้ (สหรัฐอเมริกา:https://en.gundam.info/contact-us.html) หรือทำตามคู่มือ “ยกเลิกการติดตาม” ที่อยู่ท้ายอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถยกเลิกการติดตามจากการตอบกลับบางอย่างของเราได้ เช่น ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?