12 พฤศจิกายน 2017

[Fever Mobile Suit Z Gundam] ออกคลิปวิดีโอที่ระลึก ครั้งที่ 3 มาให้ชมแล้วในตอน [Mimi Copy Challenge (การแข่งขันก็อปปี้ด้วย หู)]

เทคนิคพิเศษของ Miyazon ที่เรียกว่า [Mimi Copy (ก็อปปี้ด้วยหู)] จะสามารถนำเอา Z กลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่??

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?