30 พฤษภาคม 2022

เผยภาพรวมของ Gundam Pavilion (ชื่อชั่วคราว) ที่ได้วางแผนไว้แล้วในงาน Expo 2025

งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2025

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?