28 มิถุนายน 2022

การตกแต่งพิเศษและวิดีโอพิเศษสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างประติมากรรม Life-size vGundam และ Fukuoka Softbank Hawks “Taka no Saiten 2022” จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม!

Toru Furuya จะขว้างลูกแรกในการจัดพิธี Taka no Saiten 2022!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?