15 เมษายน 2022

"Gundam Builders World Cup 10th Tournament" จัดขึ้นในแบบออนไลน์!

การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ประเภท! รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบช่วงปลายเดือนเมษายน!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?