24 ธันวาคม 2020

พร้อมส่งวันนี้! HGBD:R Core Gundam II Titans Color/G-3 Color

คิทนี้เปลี่ยนเป็น Core Fighters ได้นะ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?