3 ธันวาคม 2020

ไลน์อัพกันพลา ประจำเดือนธันวาคม 2020!

The PG UNLEASHED Gundam, ENTRY GRADE Gundam (Light Package Ver.), Hello Kitty/Char’s Zaku II [SDCS] และอื่นๆ เพียบ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?