28 ธันวาคม 2020

สินค้าสามไอเทม รวม MG Gundam Epyon EW [SP Coating] พร้อมจำหน่าย 8 มกราคม ณ THE GUNDAM BASE!

The HG Gundam Heavyarms [Clear Color] ก็มา!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?