1 มิถุนายน 2017

[Tokyo Toy Show 2017] เปิดให้ชมได้แล้วที่ Tokyo Big Sight! มีการจัดแสดงในส่วนของ [Gundam Base Tokyo!] ด้วย

สินค้าต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการประกาศเปิดตัวก็จะนำมาจัดแสดงด้วยเช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?