10 เมษายน 2017

รายงานพิเศษ Yuichiro Umehara พากย์เป็น Eugene SevenStark บนเวที [MBS Anime OP & ED Support Theatre]

[Mobile Suit Gundam SEED] & [Mobile Suit Gundam OO] ก็มาด้วยนะ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?