4 มิถุนายน 2017

กิจกรรมแจกลายเซ็นจากทีม Tekkadan Mr. Tatsuyuki Nagai (ผู้กำกับ) , Mr. Kengo Kawanishi (พากย์เสียง Mikazuki) และ Mr. Yasuaki Takumi (พากย์เสียง Akihiro)

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?