FRONT

BACK

FRONT

MOBILE SUIT

เบกีร์-เบว

AFFILIATION
โดมินิคัส
PILOT
เคนันจี เอเวอรี
DATA
โมบิลสูทที่พัฒนาโดยแกรสเลย์ดีเฟนส์ซิสเตมส์ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้ถูกนำมาใช้ในทุกส่วนของเครื่องจักรสมรรถนะสูงตัวนี้หุ่นตัวนี้ถูกส่งมอบให้กับหน่วยพิเศษโดมินิคัสของสภาพัฒนาโมบิลสูท

หมายเลขรหัสรุ่น :CEK-040
ความสูงจรดหัว : 18.3m
น้ำหนัก : 55.1t

MOBILE SUIT