FRONT

BACK

MOBILE SUIT

กันดั้มลูฟริทรุ่นก่อนเข้าสู่สายการผลิต

AFFILIATION
บริษัทออคส์เอิร์ธ
DATA
กันดั้มลูฟริทเวอร์ชันผลิตจำนวนมาก ผลิตโดยบริษัทออคส์ มีปืนใหญ่บรรจุอาวุธกันด์บิตส์ติดตั้งอยู่ที่หลัง

OTHER MOBILE SUIT