24 ตุลาคม 2017

[Hobby Japan ฉบับธันวาคม 2017] วางจำหน่ายแล้ว!

กันพลาที่ปรากฎใน [Battlelogue] ทั้ง 3 ตอน ถูกนำมาตีพิมพ์ และเนื้อหาเกี่ยวกับตัวอย่างการประกอบจาก [GM’s Counterattack] และไซด์สตอรี่อย่างเป็นทางการ [A-R]

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?