4 ตุลาคม 2017

สาวน้อยผู้ต่อกรกับอาวุธยักษ์ ด้วยหุ่นยนต์ Sunrise ใน [Sun Musume ~Girl’s Battle Bootlog] วางจำหน่ายแล้ว!

มีเนื้อเรื่องของตัวเองแล้วโดยเริ่มจากชีวิตปกติธรรมดา นิยายของเด็กรุ่นใหม่!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?