22 มกราคม 2018

Gundam Café ทุกสาขา เริ่มเสิร์ฟ "Strawberry White Chocolate" แล้ว 24 มกราคมนี้

ชินนามอนอาร์ตแบบลิมิเต็ด มีเสิร์ฟไปจนถึง 14 กุมภาฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?