14 มกราคม 2018

เมนูใหม่ใน Gundam Café [Whimsical Pilot Lunch ของหัวหน้าเชฟ Tamura] เริ่มเสิร์ฟแล้ว 16 มกราคม!

ใช้อิมเมจจากตอน [Not Enough Salt] เป็นภาพแทนเชฟ Tamura!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?