29 มิถุนายน 2016

Gyan 4 ตัว จาก GBF Try เผยโฉมใน HOBBY HOBBY Imaging Builders ตอนที่ 18!

ผลงานอันเปี่ยมด้วยความรักใน Gyan ของ ซาซากิ ซุซุมุ ที่ยังคงยืดหยัดสู้ได้ต่ออีก 10 ปี!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?