11 มิถุนายน 2020

เครื่องทำป๊อปคอร์น Gundam ให้บริการที่ THE GUNDAM BASE TOKYO ตั้งแต่ 13 มิถุนายนนี้! เล่นเพลง “Fly! Gundam” ได้ด้วยนะ!

Promise of victory จาก Gundam vs Hello Kitty ได้รับการเติมเต็มแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?