14 มกราคม 2018

เปิดให้จองเพิ่มเติมแล้ว! กับ of [MG Wing Zero EW & Drei Zwerg [SP Coating]] และกันพลาอื่นๆ อีก 4 รายการ

[Tall Strike] & [Gundam M91] รอบ 2 กำลังมา

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?