11 มกราคม 2018

เปิดพรีรอบ 2 กับ [MG Providence Gundam [Special Coating]] และอื่นๆ พร้อมกันพลาอีก 3 รายการ!

[RG Exia (TRANSAM Mode) Gloss Ver.] รอบ 2 ก็มานะ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?