30 มิถุนายน 2016

ใกล้จะหมดเวลาแล้ว! Premium Bandai เปิดรับ Pre-Order กันพลา 5 ตัว ที่จะจัดส่งในกรกฎาคมนี้ ถึงวันที่ 4 ก.ค. เท่านั้น !

“HG Lightning Z Aspros”, “MG Zeta Plus” และตัวอื่นๆ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?