30 มิถุนายน 2016

Premium Bandai เปิดรับ Pre-Order “HG Gundam Barbatos Complete Set (รอบที่ 3)” และสินค้าใหม่รวม 6 ชิ้น!

MG Powered GM , Benshee Norn , Talgeese III และอื่นๆ!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?