28 มิถุนายน 2022

โมเดลกันดั้มสเกล 1/144 Gundarium Alloy พร้อมวางจำหน่ายที่ THE GUNDAM BASE และ GUNDAM SIDE-F!

พาร์ทเกราะทำจาก earth-made Gundarium Alloy!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?